Privacyverklaring

Ingrid Honders Fotografie, gevestigd aan Ridderstraat 7 5021 DS Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Ik, Ingrid Honders, ben de Functionaris Gegevensbescherming van Ingrid Honders Fotografie en ik ben te bereiken via info@ingridhonders.nl of telefonisch op 06-53181208

 

Persoonsgegevens die Ingrid Honders Fotografie verwerkt 

Ingrid Honders Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.ingridhonders.nl verstrekt omdat je gebruik maakt of wil maken van mijn diensten. Ik gebruik deze gegevens om met jouw te communiceren maar ook om facturen te maken. 

Ik leg niet meer gegevens vast dan nodig is. De gegevens uit mijn boekhouding dienen zeven jaar bewaard te worden. Ik verwijder je gegevens zo gauw ik deze niet meer nodig heb

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk: 

  • Voor-en achternaam
  • Leeftijd
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Factuurgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ingrid Honders Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@ingridhonders.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt. 

Ingrid Honders Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

- Je te kunnen bellen of e-mailen - indien dit nodig is - om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren 

- Jouw betaling af te kunnen handelen  

- Ingrid Honders Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Ingrid Honders Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ingrid Honders Fotografie) tussen zit. 

 

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Ingrid Honders Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 

Contactgegevens: totdat je mij schriftelijk verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Ingrid Honders Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Ingrid Honders Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ingrid Honders Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ingrid Honders Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ingridhonders.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Ingrid Honders Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd worden

Ingrid Honders Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ingridhonders.nl 

 

Contactgegevens

Ingrid Honders Fotografie | Ridderstraat 7, 5021 DS Tilburg | Tel: 06-53181208 | E: info@ingridhonders.nl | KvK 69774005 | BTW NL001782961B37 |